Pirmās 55 minūtes jāpavada definējot problēmu un pēdējās 5 minūtes to risinot.

– Alberts Einšteins

Konsultācijas
  • Vadība – personāla un procesu optimizācija
  • Pārdošana (t.sk. kopīgas vizītes, pārdošanas rokasgrāmatas izveide)
  • Klientu apkalpošana (t.sk. kopīga darba diena, klientu apkalpošanas standarta izstrāde)
Novērtēšana
  • Personāla un procesu efektivitātes novērtēšana – iekšējais audits
    (uzņēmumā, struktūrvienībā u.tml.)
  • Darba efektivitātes novērtēšana – Viltus pircējs
    (Slēptais klients / Mastery shopping)
Kas ir viltus pircējs?
Veids kā apzināt uzņēmuma stiprās un vājās puses, pozīciju tirgū, iegūt neatkarīgu un objektīvu vērtējumu gan par darbinieku zināšanām, prasmēm un attieksmi pret klientiem, gan klienta apmierinātību ar sniegto pakalpojumu vai izdarīto pirkumu.
Garantējam profesionālās un biznesa ētikas ievērošanu, informācijas konfidencialitāti.