Mērķis

 • Apgūt uz izprast lietišķo pārrunu vadīšanas metodes
 • Apgūt un uzlabot kaulēšanās metodes atkarībā no dažādām spēka pozīcijām
 • Iemācīties strādāt ar sarunas partneru iebildumiem, uzlabot argumentācijas prasmes
 • „Izraut” darbiniekus no rutīnas
 • Apzināt savas prasmes, priekšrocības un potenciālās iespējas sarunās ar partneriem
 • Iegūt motivāciju un pārliecību par savām spējām, nostiprināt iegūtās zināšanas pastāvīgā darbā

Metodika

Pirms mācībām

 • Dalībnieku anketēšana – problēmu un vēlmju apzināšana
 • Tikšanās ar vadību – situāciju izveide treniņu vajadzībām

Mācības

 • Treniņš – seminārs ar aktīvu dalībnieku iesaistīšanu, diskusijas un pieredzes apmaiņa
 • Praktiski vingrinājumi, individuālie darbi
 • Lomu spēles – video treniņi (katrs dalībnieks izspēlē darbinieka un sarunas partnera lomu, kā arī pēc strukturētas anketas izanalizē vienu kolēģa sarunu), situāciju modelēšana, izspēle, analizēšana, atgriezeniskā saite un ieteikumi
 • Asertivitātes (pārliecinātas uzvedības) treniņš
 • Mācību laikā dalībnieki definē mērķus – kādas prasmes viņi uzlabos konkrētā laika posmā (mērķus iesniedz tiešajam vadītājiem un pasniedzējam)
 • Dalībnieku rīcībā paliek mācību materiāli

Pēc mācībām

 • Atgriezeniskā saite vadītājam par mācību norisi, grupu kopumā un personībām
 • Ieteikumi turpmākajam darbam
 • Darbinieku nosprausto mērķu kontrole (tiešais vadītājs)

Norises laiks – 1 vai 2 dienas (atkarīgs no dalībnieku skaita)

Saturs

Mērķi un motivācija

 • Sarunas partneru deklarētie un slēptie (sagaidāmā attieksme) mērķi un motīvi, to izzināšana
 • Komunikācijas mērķi un rezultāts. Darbinieku mērķi un motivācija
 • „Grūtais sarunas partneris”. Kāpēc tas rodas? Psiholoģiskās barjeras, to likvidēšana
 • Manipulācijas
  Manipulāciju mērķi
  Sava spēka analīze, pirms sarunu sākšanas
  Kā rīkoties, lai panāktu sev vēlamo rezultātu?
 • Stereotipi, to ietekme uz komunikāciju

Pirkšanas cikls. Kā cilvēki (uzņēmumi) pērk (pakalpojumus)? Kā to izmantot savā labā?


Lietišķo pārrunu principi

 • Racionalitāte, sapratne, ticamība, atteikšanās no pamācoša toņa, sarunu biedra un sarunu tēmas atdalīšana, interešu, bet ne pozīciju prioritātes, kritēriju noskaidrošana. Klusēšanas taktika
 • Prasme “kaulēties”

Sarunas struktūra

 • Sagatavošanās sarunām
  Argumentu un alternatīvu sagatavošana
  Galējo rožu nospraušana
  Pārrunu stratēģijas sagatavošana
 • Sarunas sākums. Sasveicināšanās etiķete. „Papļāpāšana”. Vienošanās par sarunas mērķi un plānu
  Ķermeņa valodas nozīme, vadot sarunas
  Balss. Kā izmantot savu balsi?
  Psiholoģiskā sagatavotība
 • Partnera interešu, vajadzību izzināšana. Jautājumi. To ietekme uz klientu. Aktīvā klausīšanās
 • Risinājuma piedāvājums, tā prezentācija. Argumentācija. Argumentu izvēle
 • Darbs ar iebildumiem. Iebildumu rašanās iemesli. Iebildumu atspēkošanas metodes
 • Virzīšana uz lēmumu. Sarunas noslēgums.
 • Turpmākā darbība. Solījumi un to pildīšana. Ilgtermiņa attiecību veidošana ar klientiem

Video treniņi – situāciju izspēle, analizēšana, atgriezeniskā saite un ieteikumi rīcībai darbinieku vēlamā mērķa sasniegšanai