Mērķis

 • Izprast pārdošanas procesu un klienta domāšanu
 • Uzlabot pārdošanas sarunu. Apgūt pārdošanas sarunas analīzes un novērtēšanas metodes
 • Izprast atšķirības lielos un mazos pārdošanas darījumos
 • Izprast klienta vajadzību rašanās iemeslus. Apgūt vajadzību izraisīšanas un attīstīšanas procesu
 • Apgūt un ar treniņu palīdzību nostiprināt efektīvu jautājumu tehniku (SPIN), kas izraisa vajadzību uz pārmaiņām
 • Izmantojot iegūto informāciju, apgūt efektīvu argumentāciju
 • Izprast iebildumu rašanās iemeslus. Apgūt iemaņas darbam ar “grūtajiem” klientiem (klusētāji)
 • Uzlabot uzstāšanās prasmes
 • Apzināt savas prasmes, priekšrocības un potenciālās iespējas sarunās ar klientiem
 • Iegūt motivāciju, pārliecību pār savām spējām, nostiprināt iegūtās zināšanas patstāvīgā darbā

Metodika

Pirms mācībām

 • Mācību dalībnieku anketēšana (ja iespējams, tad tikšanās) – grūtību un vajadzību apzināšana. Situāciju izveide mācību vajadzībām
 • Pārrunas ar 3 – 5 darbiniekiem par esošajām grūtībām pārdodot un apkalpojot klientus
 • Atgriezeniskā saite vadībai – anketēšanas un pārrunu rezultāts, vienošanās par mācību norisi

Mācības

 • Seminārs – treniņš ar aktīvu dalībnieku iesaistīšanu, diskusijas un pieredzes apmaiņa, piemēri un ieteicamie risinājumi

 • Praktiski vingrinājumi, individuālie un grupu darbi

 • Audio un video materiālu par pārdošanu un klientu apkalpošanu kopīga analīze (pozitīvi un negatīvi piemēri)
  Lomu spēles – audio un video treniņi: situāciju modelēšana, izspēle, analizēšana, atgriezeniskā saite un ieteikumi (katram dalībniekam plānotas trīs lomas – pārdevēja un klienta loma, kā arī jānovērtē un jāizanalizē viena pārdošanas situācija)

 • Asertivitātes (pārliecinātas uzvedības) treniņš

 • Dalībnieku rīcībā paliek mācību materiāli

 • Mācību noslēgumā dalībnieki definē konkrētus mērķus (prasmes, ko uzlabos, pārdošanas apjoms, ko sasniegs) noteiktā laika periodā. Vērtējumu saņem arī vadītāji

Pēc mācībām

 • Atgriezeniskā saite par mācību norisi, grupu kopumā un personībām (t.sk. mērķu kontroles mehānismi tiešajam vadītājam)

Norises laiks – 3 dienas

Mērķauditorija – līdz 12 dalībniekiem grupā

Saturs

Pārdošanas apmācības
 • Mācīšanās metodes. Vēsture, pārdošanas pētīšanas metodes, statistika
Pirkšanas cikls – kā cilvēki pieņem lēmumu pirkt?
 • Mērķu uzstādīšana darbā ar klientiem. Pārdošanas stratēģija un taktika
 • Kā strādāt, ja lēmumu ietekmē vairāki cilvēki?
Lieli un mazi pārdošanas darījumi
 • Ilglaicīgas attiecības. Vienas tikšanās darījumi
 • Prezentācijas nozīme. Spiediena nozīme. Vērtības nozīme
 • Subjektīvie un objektīvie faktoru nozīme
 • Kļūdu risks. Kļūdaina lēmuma – no klienta viedokļa – sekas

Vizītes mērķis. Mērķis – rezultāts, mērķa analīze

Pārdošanas sarunas analīzes metodes

Pārdošanas sarunas struktūra

 • Vajadzības
  Kā rodas vajadzības, tiešās un netiešās vajadzības Vajadzību atklāšana, izraisīšana un attīstīšana
  Jautājumi un to nozīme pārdošanā. Efektīvas jautājumu tehnika
  Jautājumi un spriedumi. Atvērtie un slēgtie jautājumi
  Veiksmīgs jautājumu modelis (SPIN modelis) – lai veidotu klientam vajadzības uz pārmaiņām
 • Argumentācija
  Argumenti – Priekšrocības – Ieguvumi
  Piedāvājums, tā struktūra un prezentācija
 • Iebildumi
  Iebildumu rašanās iemesli un to atspēkošanas metodes

„Grūtie” klienti (klusētāji). Metodes un idejas darbam ar tiem

Situāciju modelēšana, video treniņš – uz mērķtiecīgu pārdošanu vērsta komunikācija (mērķis – apgūt jautājumu modeli – SPIN)