Mērķis

 • Pilnveidot uz aktīvo pārdošanu orientētas komunikācijas prasmes
 • Apgūt un uzlabot pārdošanas sarunas struktūru ar klientu
 • Apgūt un uzlabot vizītes pārdošanu pa telefonu
 • Uzlabot uzstāšanās prasmes, plānošanu
 • Pilnveidot klienta izpētes un analīzes prasmes
 • Apzināt savas prasmes, priekšrocības un potenciālās iespējas sarunās ar klientiem
 • Iegūt motivāciju, pārliecību pār savām spējām, nostiprināt iegūtās zināšanas patstāvīgā darbā

Metodika

Pirms mācībām

 • Mācību dalībnieku anketēšana (ja iespējams, tad tikšanās) – grūtību un vajadzību apzināšana. Situāciju izveide mācību vajadzībām
 • Pārrunas ar 3 – 5 darbiniekiem par esošajām grūtībām pārdodot un apkalpojot klientus
 • Atgriezeniskā saite vadībai – anketēšanas un pārrunu rezultāts, vienošanās par mācību norisi

Mācības

 • Seminārs – treniņš ar aktīvu dalībnieku iesaistīšanu, diskusijas un pieredzes apmaiņa, piemēri un ieteicamie risinājumi
 • Praktiski vingrinājumi, individuālie un grupu darbi
 • Audio un video materiālu par pārdošanu un klientu apkalpošanu kopīga analīze (pozitīvi un negatīvi piemēri)
 • Lomu spēles – audio un video treniņi: situāciju modelēšana, izspēle, analizēšana, atgriezeniskā saite un ieteikumi (katram dalībniekam plānotas trīs lomas – pārdevēja un klienta loma, kā arī jānovērtē un jāizanalizē viena pārdošanas situācija)
 • Asertivitātes (pārliecinātas uzvedības) treniņš
 • Dalībnieku rīcībā paliek mācību materiāli
 • Mācību noslēgumā dalībnieki definē konkrētus mērķus (prasmes, ko uzlabos, pārdošanas apjoms, ko sasniegs) noteiktā laika periodā. Vērtējumu saņem arī vadītāji

Pēc mācībām

 • Atgriezeniskā saite par mācību norisi, grupu kopumā un personībām
 • Ieteicamie mērķu kontroles mehānismi (tiešais vadītājs)

Norises laiks – 3 dienas

Mērķauditorija – līdz 12 dalībniekiem grupā

Saturs
Mērķi un motivācija
 • Ko darbinieks var, ko nevar ietekmēt, strādājot ar klientu. Kuru mainīsim – klientu vai sevi?
 • Komunikācijas mērķi un rezultāts (etiķete, laiks, rezultativitāte)
 • Klienta deklarētie un slēptie mērķi un motīvi (sagaidāmā attieksme), to izzināšana
 • Attieksme darbā ar klientiem. Attieksmes izpausmes veidi. Konfliktogēna attieksme
 • Stereotipi, to ietekme uz komunikāciju. „Grūtais klients” – kur un kāpēc tas rodas?
 • Uzdrošināšanās un panākumi pārdošanas darbā

Klientu tipoloģijas, darbs ar dažādiem klientu tipiem

 • Atkarībā no attieksmes (ekonomiskie, emocionālie, pragmatiķi, prestižie)
 • Atkarībā no zināšanām par produktu

Klienta izpēte un sadarbības plānošana

 • Potenciālā klientu profila izveide
 • Potenciālā klientu analīze
 • Klienta mērķi un sadarbības motīvi, to prognozēšana un izzināšana
 • Stereotipi. To ietekme uz potenciālo klientu izvēli
Darbs ar telefonu – kā norunāt tikšanos ar klientu
 • Telefona sarunas etiķete. Pieļaujamās atkāpes no etiķetes
 • Telefona sarunas priekšrocības un trūkumi. Biežāk pieļaujamās kļūdas, runājot pa telefonu
 • Ieteikumi veiksmīgai telefona sarunai. Ko teikt un ko neteikt pa telefonu
 • Balss. Kā izmantot savu balsi?
 • Sarunas struktūra, norunājot tikšanos
Pārdošanas sarunas struktūra
 • Sagatavošanās pārdošanas sarunai
  Mērķu uzstādīšana. Pārdošanas stratēģija un taktika
  Lietišķais standarts, etiķete. Ārējais izskats
 • Kontakta veidošana. Sarunas atklāšana. Sevis un uzņēmuma prezentācija
  Vietas izvēle (ja iespējams). Ķermeņa valoda
 • Klienta interešu, vajadzību izzināšana. Jautājumi. To ietekme uz klientu. Aktīvā klausīšanās
 • Piedāvājums, tā prezentācija. Piedāvājuma struktūra. Argumentācija. Argumentu izvēle
 • Darbs ar iebildumiem. Iebildumu rašanās iemesli. Iebildumu atspēkošanas metodes
 • Virzīšana uz lēmumu. Sarunas noslēgums. Turpmākā darbība. Solījumi un to pildīšana
 • Ilgtermiņa attiecību veidošana ar klientiem
Audio un video treniņi, situāciju modelēšana, lomu spēles, atgriezeniskā saite – uz mērķtiecīgu pārdošanu vērsta komunikācija

1. treniņš – Kā pārdot tikšanos?
2. treniņš – Klientu vajadzību izzināšana un radīšana, piedāvājums un piepārdošana