Mērķis

 • Veicināt semināra dalībnieku radošo domāšanu ikdienas problēmu risināšanā
 • Veicināt netradicionālu risinājumu meklēšanu
 • Dot stimulus un metodiku jaunu ideju radīšanā
 • Iemācīties kontrolēt smadzeņu pusložu darbību, atkarībā no uzdevuma specifikas, lai risinājums būtu optimāls
 • Redzesloka paplašināšana, ikdienas dzīves stresa mazināšana, prioritāšu sakārtošana, „ārā no kastes”

Metodika

 • Seminārs prezentāciju, diskusiju un treniņa veidā ar aktīvu dalībnieku iesaistīšanu
 • Dalībnieki tiek sadalīti komandās, visa semināra laikā notiek komandu prezentācijas un konkursi
 • Dalībnieku rīcībā paliek semināra materiāli

Norises laiks – optimāli 2 dienas

Mērķauditorija – līdz 15 dalībniekiem grupā

Saturs

Radošās domāšanas nozīme, radoši cilvēki (māksla, tehnoloģija, bizness), radošā domāšana un inovācijas:
 • Kāpēc būt radošiem?

 • Ko radoši cilvēki devuši pasaulei?

 • Kas apslāpē radošu domāšanu?

 • Radošas domāšanas nozīme biznesa kontekstā

 • Noslēgumā īss praktiskais darbs

Smadzeņu darbības principi radošas un racionālas domāšanas kontekstā
 • Smadzeņu pusložu darbība un loma
 • Atmiņas un iztēles fenomeni un to kontrole
 • Smadzeņu darbības kontrole un stimulēšana
 • Šīs sadaļas laikā notiek vairāki praktiskie uzdevumi

Paradokss, kā radošās stratēģijas un domāšanas metode

Radošās domāšanas un iztēles stimulēšanas metodes
 • Dažādas metodes negaidītu un radošu risinājumu iegūšanai
 • Vingrinājumi pierastā domāšanas veida laušanai
 • Inovāciju orientēti uzdevumi
Radošie kritēriji
 • Kādi kritēriji raksturo radošu darbu?
 • Kas atšķir radošu un inovatīvu darbu?
 • Praktiskie uzdevumi ar radošo kritēriju pielietošanu
Vienkāršā domāšana (redzēt lietas tādas, kā tās ir) un tās loma „out of box” pasaules redzējumā
 • Kāpēc cilvēki domā līdzīgi?
 • Kā tikt ārā no „kastes” prātā?
 • Patstāvīgais darbs