Vadītāju izaugsmes skola ir mācību cikls vadītājiem. Tā mērķis ir pilnveidot katra konkrēta vadītāja zināšanas un uzlabot prasmes, par pamatu ņemot Deminga ciklā noteiktās vadītāja funkcijas, kas secīgi seko cita citai: PlānoDariKontrolēAnalizē un uzlabo.

Deminga cikls (Deming Cycle, PDCA Cycle)

Vadītāju izaugsmes skola sevī iekļauj mācības zemāk minētajās tēmās.
Mācību saturu sagatavojam katram uzņēmumam individuāli, atkarībā no vadītāju pieredzes, zināšanām un prasmēm. Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums!

 • Stratēģiskā vadība
 • Līderība
 • Laika un darbu plānošana
 • Kvalitātes un procesu vadība (LEAN, TOC, 6 SIGMA)
 • Pārmaiņu vadība
 • Deleģēšanas prasmes
 • Darbinieku motivēšana
 • Individuālo pārrunu vadīšana
 • Sapulču vadīšana
 • Veiksmīga uzstāšanās (prezentēšanas prasmes)
 • Darbinieku vērtēšana, attīstīšana un apmācība
 • Apmācību vadība (train the trainers)
 • Darbinieku vērtēšana un attīstīšana
 • Konfliktoloģija, problēmu risināšana
 • Stresa menedžments