Mērķis

 • Iemācīties noformulēt mācību vai uzstāšanās mērķus un sagatavot apmācības
 • Apgūt mūsdienīgas apmācību metodikas pamatprincipus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus
 • Apgūt mūsdienīgas prezentācijas sagatavošanas principus
 • Iemācīties vadīt apmācības un kontrolēt mācību gaitu. Apgūt metodes, lai tiktu galā ar sarežģītām situācijām
 • Atklāt vājās puses savas uzstāšanās gaitā un uzlabot tās
 • Attīstīt auditorijas ietekmēšanas spējas un uzlabot kontaktu ar auditoriju
 • Nostiprināt un uzlabot uzstāšanās prasmes
 • Iegūt motivāciju, pārliecību pār savām spējām, nostiprināt iegūtās zināšanas patstāvīgā darbā

Metodika

Pirms mācībām

 • Dalībnieku anketēšana ar mērķi noskaidrot par grūtībām, vadot apmācības
 • Vienošanās ar vadību par tēmām, kuras dalībnieki prezentēs apmācību laikā

Mācības

 • Praktisks seminārs – treniņš ar aktīvu dalībnieku iesaistīšanu, diskusijas un pieredzes apmaiņa, piemēri un ieteicamie risinājumi
 • Praktiski vingrinājumi, individuālie un grupu darbi, mājas darbu prezentācijas
 • Video treniņš – lomu spēles, situāciju modelēšana un analizēšana, ieteikumi, atgriezeniskā saite
 • Asertivitātes (pārliecinātas uzvedības) treniņš
 • Dalībnieku rīcībā paliek mācību materiāli

Pēc mācībām

 • Pēc pirmās mācību dienas – mājas darbs: sagatavot vai uzlabot apmācības
 • Pēc mācībām atgriezeniskā saite un ieteikumi vadībai

Norises laiks – 2 dienas (1 + 1 diena). Ieteicamais laiks starp apmācību dienām – 1 līdz 2 nedēļas

Mērķauditorija – līdz 10 dalībniekiem grupā

Saturs

 • Apmācību sagatavošana
  Apmācību mērķi, struktūra un plāns. Apmācību scenārija un runas sagatavošana
  Apmācību struktūra
  Pamatlikumi veidojot apmācības programmā PowerPoint
  Auditorijas (dalībnieku, īpaši „smago”) apzināšana. Cilvēka emocijas
  Aprīkojums, iekārtas un palīglīdzekļi. Prezentācijas tehnikas lietošana
  Uzskates materiāli, to gatavošana
 • Zināšanu vadība
  Cilvēka emocijas. Pieaugušo mācīšanas metodika
  Dažādi treniņu veidi un iedarbības formas uz auditoriju
  Izvēlētās metodes un paredzamie rezultāti
  Mūsu atmiņa un zināšanu apguve
  Apmācību dalībnieku uztveres tipi
 • Pārliecinošas uzstāšanās
  Motivācija un pārliecība
  Ārējais izskats. Ķermeņa valoda. Žesti. Mīmika. Balss. Vārdi
  Kontakts ar auditoriju, uzmanības noturēšana
 • Tipiskākās kļūdas, vadot apmācības un uzstājoties. Lampu drudža un citu grūtību pārvarēšana
 • Apmācību struktūra
  Dalībnieku sagaidīšana

  Kontakta veidošana ar dalībniekiem
  Ievads. Mērķu precizēšana un vienošanās par noteikumiem
  Apmācības
  Uzmanības noturēšana. Aktivitāšu veidi
  Atgriezeniskās saites sniegšana apmācību dalībniekiem
  Darbs ar grupu. Individuāli treniņi
  Darbs ar jautājumiem, problēmām, iebildumiem, „grūtiem” dalībniekiem
  Uzstāšanās noslēgums un kopsavilkums
  Atgriezeniskās saites par apmācībām
  Mājas darbi. Eksāmeni

 • Apmācību standartu veidošana. Ilgtermiņa apmācību veidošana. Apmācību uzlabošanas iespēja