Individuāls darbinieka treniņš

  • Kopīgas vizītes ar pārdevēju
  • Telefona sarunas analīze

Mērķis

  • Pilnveidot dažādas prasmes, lai sasniegtu uzņēmuma izvirzītos mērķus (klientu apkalpošana klātienē vai pa tālruni, pakalpojumu un/vai produktu pārdošana, piepārdošana pēc klienta apkalpošanas)

Iespējamās treniņa tēmas

  • Pārdošana
  • Piepārdošana
  • Klienta interešu, vajadzību izzināšana. Aktīvā klausīšanās
  • Piedāvājuma prezentācija, argumentēšanas prasmes
  • Darbs ar iebildumiem
  • Kaulēšanās
  • Virzīšana uz lēmumu