Lietišķo etiķeti pasniedz no 1999. gada. Pieredze ir iegūta ikdienas darbā, klientu apkalpošanas un pārdošanas jomā, t.sk. organizējot starptautiskas konferences un seminārus no 1997. gada.

Sevis iepazīšana paplašina iespējas.

– autors nezināms

Mācību laikā izkopsim savu personīgo tēlu, nostiprināsim prasmes un celsim savstarpējo saziņas kultūru, vērojot sevi un cilvēkus mūsu sabiedrībā.

Lietišķās etiķetes mācības paredzētas ikvienam:

  • bērniem, kam plānotas pirmās skolas gaitas vai iziešana sabiedrībā (piem., teātra apmeklējums kopā ar vecākiem);
  • pusaudžiem – kam svarīgi būt starp vienaudžiem un izprast pieaugušo prasības;
  • vidusskolniekiem, kam atveras plašā pasaule – pirmie soļi, pirmās izvēles un atbildība par pateikto un izdarīto;
  • uzņēmumu darbiniekam – kam svarīgi gan klienti, gan sadarbības partneri, gan ikviens kolēģis;
  • uzņēmumu vadītāji, sabiedriskie darbinieki… un ikviens, kas vēlas uzlabot saskarsmi ar līdzcilvēkiem.
  • 2002. gadā iegūts LU Sociālo zinātņu maģistra grāds Sabiedrības vadībā, MPA (Master of Public Administrations)
  • Seminārs “Lietišķā etiķete” vadīts uzņēmumiem Latvijas prezidentūras ietvaros (2015. gads)